Lid Worden

Lid worden

leden
JCI is een organisatie gebaseerd op het principe van “vrijwilligheid maar geen vrijblijvendheid”. Bij de diverse activiteiten, waarover meer op deze website te vinden is, wordt van de leden een substantiële inspanning verwacht. JCI Land van Herle staat open voor mensen tot 40 jaar, wonend en/of werkend in de regio Parkstad (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Brunssum). In december van het jaar dat een lid 40 wordt, eindigt het lidmaatschap. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige ledenopbouw, zowel qua beroepsgroep, leeftijd als geslacht. Ledenwerving vindt onder andere plaats door (oud)leden van JCI Land van Herle. Nieuwe leden worden ofwel door hen geïntroduceerd of men kan zich via deze site of JCI Nederland aanmelden.