Lidmaatschap

Lidmaatschap

leden JCI is een organisatie gebaseerd op het principe van “vrijwilligheid maar geen vrijblijvendheid”. Bij de diverse activiteiten, waarover meer op deze website te vinden is, wordt van de leden een substantiële inspanning verwacht. JCI Land van Herle staat open voor mensen tot 40 jaar, wonend en/of werkend in de regio Parkstad (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Brunssum). In december van het jaar dat een lid 40 wordt, eindigt het lidmaatschap. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige ledenopbouw, zowel qua beroepsgroep, leeftijd als geslacht. Ledenwerving vindt onder andere plaats door (oud)leden van JCI Land van Herle. Nieuwe leden worden ofwel door hen geïntroduceerd of men kan zich via deze site of JCI Nederland aanmelden.

Doel aspirant-lidmaatschap

  • Kennismaking met fenomeen JCI
  • Wederzijdse kennismaking aspirant-leden versus leden
  • Deelnemen aan vergaderingen, commissies en social events
  • Inschatten investering tijd en kosten

Taak aspirantenmentor

  • Aanspreekpunt voor alle aspirant-leden
  • Begeleiden aspirant-leden door aannametraject
  • Uitleg procedures, organisatie, etc.
  • Adviseert Kamer over aannamebeleid en lidmaatschap aspirant-leden
  • Stimulerende rol inzake deelname commissies & social events

Interesse? Meld je hier aan!

Procedure aspirant-lidmaatschap

Stap 1:

De naam van het eventuele aspirant-lid wordt door een van de (oud)leden of JCI Kamer Nederland doorgegeven aan het bestuur.

Stap 2:

De naam, leeftijd en beroep van het eventuele aspirant-lid wordt door het bestuur bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering. Hierbij mogen de huidige aspirant-leden niet aanwezig zijn. De leden mogen de persoon in kwestie zonder opgaaf van redenen weigeren. Indien nodig kan dit ook in de week na de ledenvergadering anoniem aan het bestuur doorgegeven worden. Als er geen bezwaar is, zal de mentor het eventuele aspirant-lid benaderen voor een gesprek. Hierbij wordt het CV opgevraagd en zal de mentor de wederzijdse verwachtingen bespreken en uitleg geven over JCI Land van Herle.

Stap 3:

Tijdens de ledenvergadering wordt het CV van het eventuele aspirant-lid wordt door het bestuur ter inzage aan de leden gegeven. Hierbij mogen de huidige aspirant-leden niet aanwezig zijn. Op basis van de samenstelling van JCI Land van Herle kan een eventueel aspirant-lid geweigerd worden. Een afgewezen voordracht op basis van leeftijd, geslacht of beroep blijft 2 jaar geldig, mits er geen ernstige bezwaren zijn.

Stap 4:

Als er geen bezwaren zijn wordt het aspirant-lid uitgenodigd om de volgende ledenvergadering bij te wonen. De commissiecoördinator zal het aspirant-lid toevoegen aan een van de commissies.

Stap 5:

Na 3 maanden wordt tijdens de ledenvergadering bekeken of het aspirant-lid de 80% attendancy bij ledenvergaderingen, commissiewerk en social events tot nu toe gehaald heeft. Mocht dit niet het geval zijn, wordt het aspirantlid daarop aangesproken door de aspirantenmentor.

Stap 6:

Na 6 maanden wordt wederom tijdens de ledenvergadering bekenen of het aspirant-lid de attendancy van 80% gehaald heeft. Daarna wordt gestemd, een meerderheid, ¾ van de leden, moet akkoord zjin met het toetreden van het aspirant-lid. Hierbij mogen de huidige aspirant-leden niet aanwezig zijn. De mentor zal daarna een afspraak maken met het aspirant-lid om de ervaringen van het afgelopen half jaar te bespreken. Als alle partijen akkoord zijn, wordt het aspirant-lid de volgende ledenvergadering geïnstalleerd. De secretaris zorgt voor de speld en de aanmelding van het nieuwe lid bij JCI Nederland. Tijdens de installatie moet het nieuwe lid de JCI-Creed voordragen:

We believe:

That faith in God gives meaning and purpose to human life;
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;
That economic justice can best be won by free men through free enterprise;
That government should be of laws rather than of men;
That earth’s great treasure lies in human personality;
And that service to humanity is the best work of life.

Als je eenmaal lid bent, betaal je een jaarcontributie. Hiervan wordt onder andere het volgende betaald: afdracht aan de federatie (o.a. voor organisatie van landelijke congressen, trainingen en andere activiteiten, de uitgifte van de Nederlandse ledenlijst en het JK Magazine), trainingen binnen de Kamer, sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de Kamer.

Daarnaast wordt voor diverse aanvullende activiteiten een eigen bijdrage gevraagd, zoals voor het mens weekend of het ladies weekend, de familiedag en het jaarfeest.

Het lidmaatschap eindigt automatisch in december van het jaar waarin een lid de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt. Voortzetting van JCI-activiteiten kan daarna nog plaats vinden op diverse lokale sociale activiteiten (feesten, borrels etc) of door lidmaatschap van NBN, het zakelijk netwerk van JCI Nederland of door lidmaatschap van JCI Friends, het sociale netwerk van JCI Nederland.
Opzeggen van het lidmaatschap kan 2 maal per jaar, voor 30 juni en voor 31 december van het lopende jaar, door hiervan melding te maken bij het huidige bestuur van de Kamer.