Disclaimer

Disclaimer

JCI Land van Herle heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. JCI Land van Herle aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

De persoonsgegevens van de JCI Land van Herle-bedrijven zijn in deze website verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Tegen deze verwerking kan het betreffende bedrijf (zijnde een natuurlijke persoon) verzet aantekenen bij JCI Land van Herle.

JCI Land van Herle is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.

JCI Land van Herle houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JCI Land van Herle.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door JCI Land van Herle.

JCI Land van Herle