Page title

Tijdens de algemene ledenvergadering van november zal Ralf Krewinkel, burgemeester van Heerlen, spreken. Leden kunnen tot twee weken voorafgaand aan de vergadering vragen doorsturen voor de burgemeester. Het beloofd een leuke en interactieve vergadering te worden op 19 november.