Page title

Tijdens de novembervergadering op donderdag 19 november is het bestuur van 2016 gepresenteerd.

Jasper Habets zal de rol van voorzitter op zich nemen komend jaar en heeft het bestuur voor 2016 gevormd. Samen met Kirsten Wöltgens (Commissie Coördinator), Marc Leclair (Secretaris) en Jorrit van Melick (Penningmeester) zal Jasper komend jaar de schouders onder de kamer zetten.

JCI Land van Herle wenst het nieuwe bestuur veel succes!